. جادوی خود رهبری – پایه

 • کارگاه آموزشی
 • ارزش رویداد

 • بانوان و آقایان
 • حضوری
 • غیرحضوری
 • کارگاه آموزش مربی
 • ارائه ی گواهی بین المللی
 • +18 سال

  1- ویـژه‌ی انتقال‌دهندگان

 • کارگاه آموزشی عادی
 • +7 سال

  2- ویژه‌ی استفاده‌کنندگان نهایی

. انتقال‌دهندگان .

180 تا 300

دقیقه

. استفاده‌کنندگان نهایی .

90 تا 180

دقیقه